Top

Partneraankondiging: Stichting DifferAnts

Tanea en Sarike - DifferAnts

Partneraankondiging: Stichting DifferAnts

Bij Sprekenvoorpubliek.nl geloven we dat je nooit uitgeleerd bent als spreker. Daarom werken we samen met gespecialiseerde partners. We stellen we ze één voor één aan je voor. Dit keer vertellen we je over onze bijzondere samenwerking met Stichting Differants.

Stichting DifferAnts maakt met behulp van een boek en lesprogramma het thema “nieuwkomers” bespreekbaar. Halverwege de jaren ’10 brak de Europese vluchtelingencrisis uit. In Nederland werden er verschillende hulpacties gestart, zoals de 3FM Serious Request actie “breng ze weer samen”. Die hulpacties riepen niet alleen steun op, maar ook boosheid. Gesprekken op social media over acties als deze liepen al snel uit op ordinaire ruzies, met kreten als “eigen volk eerst”. 

Illustrator Sarike Gaillard verbaasde zich over de heftige uitspraken die zij tegenkwam. Ze realiseerde zich dat ze die felle en vervelende toon steeds terugkomt als het om migratie en nieuwkomers gaat. Het onderwerp liet Sarike niet los. In haar werk als illustrator spelen de thema’s die haar bezig houden altijd een rol, en Sarike ging op zoek naar een manier om met haar illustraties bij te dragen aan een cultuur waarin er geluisterd wordt naar mensen met een andere mening of achtergrond. 

Een creatief idee is niet zomaar een tastbaar project. Creatief projectcoördinator Tanéa Tajiri, opgegroeid in een kunstenaarsfamilie, ziet het als haar taak om het gat tussen idee en project te dichten. Als vrijwilliger maakt ze families van nieuwkomers wegwijs in Nederland. Zij heeft daarbij gemerkt dat er een groot verschil bestaat tussen hoe er mét deze mensen wordt gepraat en hoe er óver hen wordt gepraat. Toen Tanéa en Sarike elkaar tijdens een borrel ontmoetten wisten zij al snel dat ze zich samen wilden gaan inzetten om het onderwerp nieuwkomers op een prettige manier bespreekbaar te maken. 

Dat werd het lespakket “Wat een gemier!”, bestaande uit een prentenboek met bijbehorende opdrachten. Als één van de twee kolonies overstroomt, zijn de mieren uit de ene kolonie op de andere mieren aangewezen. Het boek is vanuit verschillende perspectieven geschreven en heeft een open einde. Het is daarmee een prettig hulpmiddel om te praten over het lastige onderwerp nieuwkomers en wordt gebruikt in schoolklassen en (bijvoorbeeld) in vluchtelingenopvangcentra. 

Sprekenvoorpubliek.nl vindt dat élk onderwerp bespreekbaar moet zijn, en voorziet Stichting DifferAnts daarom op non-profit basis van advies. DifferAnts heeft samen met Sprekenvoorpubliek.nl een training ontworpen voor de mensen die met het boek moeten werken, zoals docenten en hulpverleners. Wil je meer weten over Stichting DifferAnts? We brengen je graag in contact.

Huibert-Jan van Roest