Top

Gerrit Komrij

Alleen in Nederland denken ze dat de spelling belangrijker is dan het taalgebruik.

Gerrit Komrij

Huibert-Jan van Roest